Vindmøller ved Døstrup Vest

Eurowind Project A/S har opstillet 5 nye vindmøller ved Døstrup Vest. Som led i projektet er 5 gamle møller blevet nedtaget. De nye møller har en totalhøjde på 140m og en samlet installeret effekt på 16MW.


NYHEDER
Alle 5 vindmøller er nu i drift og overdraget til investorerne. Det fejre vi ved en indvielse af vindmølleparken fredag d. 3. juni 2016. Se invitationen herunder for mere information.

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • doestrupvest@ewe.dk