Beskrivelse af Vindpark Døstrup Vest

Eurowind Project A/S har søgt og fået tilladelse til opstilling af 5 nye vindmøller på to rækker ved Døstrup Vest (Volstrup), ca. 6 km nordvest for Hobro og ca. 600 m vest for E45 (afkørsel 34). Projektområdet ligger på kommunegrænsen mellem Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. Der placeres 1 mølle i Mariagerfjord Kommune og 4 møller i Rebild Kommune.

Som led i projektet er 5 gamle 660 kV møller med totalhøjde på 68,5 m nedtaget. Hver af de nye møller har en effekt på 3,2 MW og en totalhøjde på 140 m, når møllevingen er i højeste position.

De 5 vindmøller kan således producere el til ca. 11.500 husstandes forbrug. Det bemærkes, at der i Hobro by er knap 6.000 husstande, og i Rebild Kommune ca. 12.250 husstande. Vindmøllerne vil nedbringe udledningen af drivhusgasser (CO2) til atmosfæren sammenlignet med elproduktion baseret på f.eks. afbrænding af kul, også i sammenligning med produktionen fra de 5 tidligere møller.


  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • doestrupvest@ewe.dk