Tidsplan for projektet

Tidsplan for behandling af ansøgning

I forbindelse med ansøgningen vil forløbet overordnet se således ud:

 • Fordebat er annonceret i uge 42. Den løber i 4 uger og slutter den 12. november 2014. I forbindelse med fordebaten afholdes der den 29. oktober 2014 borgermøde i Døstrup forsamlingshus, hvor Eurowind deltager sammen med Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

 • VVM redegørelse, Kommuneplantillæg og Lokalplaner sendes i høring fra d. 10. marts til d. 6. maj 2015. Det samlede materiale er tilgængelig her på hjemmesiden fra d. 3. marts 2015

 • Der afholdes et fælles borgermøde i lokalområdet onsdag d. 18. marts kl. 18.30 i Døstrup Forsamlingshus, hvor politikere fra Rebild og Mariagerfjord deltager. På dette borgermøde præsenteres VVM-Redegørelse, lokalplanforslag samt mulighed for at søge værditabserstatning. Energinet.dk vil deltage og præsentere Værditabsordningen.

 • Der var deadline for at søge om værditabserstatning onsdag d. 13. maj 2015 kl. 16.

 • Projektet godkendes endeligt i Rebild og Mariagerfjord kommuner i uge 26, 2015.

 • Byggestart sker i september 2015

 • Den første mølle går i drift d. 8. april 2016

 • Officiel indvielse af vindmølleparken 3. juni 2016
 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • doestrupvest@ewe.dk